Interactieve kunstbeleving

Schooltijd ° van 2,5 tot 5 jaar en van 6 tot 12 jaar

Kamo komt naar jouw school, kleuterklas, museum … om met klasgroepen aan de slag te gaan. We spitsen onze workshops en projecten toe op de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en vragen van vele leerkrachten.

Specifieke thema-projecten, zoals workshops binnen de jeugdboekenweek of rond wereldoorlogen heeft Kamo ook in de kast zitten.

Contacteer ons zeker eens in verband met Dynamo3 projecten die we graag samen met jullie bedenken en uitwerken.

Contacteer ons voor info over prijzen.

Onze Formules

Prikkelworkshop

Prikkelworkshop zijn initiaties om kinderen via korte prikkels warm te maken voor creativiteit en kunst. Er zijn verschillende opties:

  • een workshop met kleuters duurt 1 uur [max. 20 kinderen/workshop]
  • een workshop met kinderen van 6 tot en met 12 jaar duurt 2 uur [max. 25 kinderen/workshop]

Gecombineerd geeft Kamo maximaal 5 workshops met kleuters op een dag of 3 workshops met oudere kinderen. Andere combinaties zijn natuurlijk ook mogelijk.

 

Wentelworkshop

Binnen wentelworkshops gaan we graag dieper in op het verhaal van de kinderen. Ook dan maakt Kamo tijd om bepaalde disciplines of werkvormen dieper uit te werken en te vertalen in een mini-project. Het langer werken met één groep, biedt heel wat mogelijkheden om niet alleen creatief, maar ook sterk met sociale competenties te werken.

  • een wentelworkshop duurt minimum 3 uur en maximaal 3 dagen [max. 25 kinderen/workshop]

Buitelworkshop

Na een Buitelweek zien we vaak vermoeide maar zeer tevreden gezichten. Niet alleen verwonderde gezichten bij de leerkrachten, maar ook kinderen en ouders komen keer op keer tevreden terug.
In een buitelweek werkt Kamo een meerdaags project uit rond een bepaald thema. We creëren een universum op school dat tot de verbeelding spreekt. Er wordt gefocust op heel wat verschillende disciplines en een creatief proces om U tegen te zeggen. En geloof ons vrij, ook het resultaat mag er wel wezen.

  • een Buitelworkshop duurt minimum 3 en maximaal 5 dagen [max. 25 kinderen/groep]

 

Projecten op maat

Werk je rond een bepaald thema? Zoek je workshops rond een expositie of theaterstuk? Heb je een bijzondere locatie dat tot de verbeelding spreekt? Kamo brainstormt graag samen met jou met een project op maat als resultaat.

  • een project op maat is variabel in duur en looptijd. Eenzelfde workshop op maat kan meermaals herhaald worden of met parallelle groepen worden gerealiseerd. [max. 25 kinderen/groep]

 

Sfeerbeelden